9 spominjanja za upit:

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Krota

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Igor Krota

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.