5 spominjanja za upit:

Petar Krik

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ernest Krička

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ernest Krička

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Darinka Krička

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tajana Krička

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.