2 spominjanja za upit:

Ivandr Krapec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Marinko Krapec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.