9 spominjanja za upit:

Josip Grbač-Kozarić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Manda Kozarić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Nikola Kozarić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Vinko Kozarić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Kozarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Kozarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zvonimir Kozarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Kozarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragica Kozarić-Kovačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.