4 spominjanja za upit:

KOSSA RADOVANOVIZA

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1749.

Ljudevig Kosa

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Kosa Maksimović

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Kosa Žigić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.