8 spominjanja za upit:

Stjepan Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirko Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Boško Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goran Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zagorka Korolija-Ćuić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragan Korolija-Marinić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milorad Korolija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.