3 spominjanja za upit:

Igor Kordej

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Davor Kordej

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željka Kordej- Villa

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.