100+ spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1750 (6) 1902 (5) 1906 (17) 1917 (37) 1923—1927 (9) 1929—1930 (5) 1938 (9) 1942 (25) 1946 (1) 2007 (56)

Anna Chnexevich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1725.

MILLOVAN KNEZEVICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

MATO KNESEVICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

TOMO KNESEVICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

JOSO KNEZEVICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

MATO KNEZEVICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

Dane Knežević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Josip Knežević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Dane Knežević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Vasil Knežević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

  • Str. 1 od 10.
  • Next