3 spominjanja za upit:

Franjo Klopotan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marija Klopotan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Klopotan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.