6 spominjanja za upit:

Kliba

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Kliba

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Kliba

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Kliba

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Kliba

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Dragan Kliba

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.