3 spominjanja za upit:

Olga Kaurinović

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Vlasta Kaurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marijan Kaurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.