2 spominjanja za upit:

Pilip Karaula

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Karaula

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.