2 spominjanja za upit:

Ivan Karažija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Karažija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.