2 spominjanja za upit:

Ivan Kapular

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vjenceslav Kapular

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.