3 spominjanja za upit:

Željko Kalazić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Davor Kalazić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavko Kalazić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.