2 spominjanja za upit:

Krešimir Jurlin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Jurlin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.