5 spominjanja za upit:

Damir Jažić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ante Jažić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Jažić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivica Jažić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Damir Jažić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.