74 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —2007 (74)

Jasminka Violić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Vraneša Tunuković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Vrtarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Vucelić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Bakšić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Biškupić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Biliškov

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Bjegović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Brozd-Topolko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasminka Božičković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.