39 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —2007 (39)

Jasenka Vuljak-Vulić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Treska-Pintarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Babić-Doležal

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Bertol-Vrček

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Bulj

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Crnjaković Palmović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Butić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Čičković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Dorčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jasenka Gojšić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.