5 spominjanja za upit:

Mihalj Jandras

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Jandras

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Jandras

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vlado Jandras

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Jandras

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.