38 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1942 (4) 2007 (34)

Jagoda Truhelka

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Jagoda Kolar-Tucman

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Jagoda Stiglić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1927.

Jagoda Šafar

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Jagoda Vukadin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jagoda Brlić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jagoda Bogeljić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jagoda Bonacin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jagoda Buić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jagoda Doko Jelinić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.