7 spominjanja za upit:

Jakov Jivas

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1825.

Rade Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nikica Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Denis Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ante Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Ivas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.