2 spominjanja za upit:

Maja Imširović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dubravka Imširović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.