4 spominjanja za upit:

Juraj Hrvačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Boška Hrvačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Krešimir Hrvačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Miroslav Hrvačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.