94 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1691 (2) 1902 (15) 1906 (7) 1917 (13) 1923—1928 (7) 1929—1936 (10) 1937—1938 (4) 1942 (10) 1943 (2) 2007 (24)

Ursula Herczegh

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Gaspari Herceg

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

Marija Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stjepan Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Tomo Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mijo Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stjepan Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Anton Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Arnold Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franjo Herceg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

  • Str. 1 od 10.
  • Next