51 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1906 (7) 1917 (14) 1927—1938 (5) 1942—1946 (8) 2007 (17)

Vilma Gregurić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Vilma Gregurić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Bolto Gregurić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Aleksa Gregurić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Fran Gregurić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Jakov Gregurić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Andr Gregurić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Matilda Gregurić

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Antun Gregurić

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Matilda Gregurić

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.