20 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —2007 (20)

Goranka Balaban

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Tanacković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Flanjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Goleš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Jureško

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Kajfeš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Kruljac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Lojen

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Lugomer Armano

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Meić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.