50 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1906 (9) 1917—1942 (9) 1946 (11) 2007 (21)

Bernardo Giorgi

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1642.

Pietro Giorgi

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1642.

Marija Gjurgjević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

N. Gjurgjević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Gavro Gjurgjević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stevo Gjurgjević

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Marko Gjurgjević

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Pok Gjurgjević Mato

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Gavro Gjurgjević

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ivan Gjurgjević

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.