24 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1946 (3) 2007 (21)

Gertrudis Giurgevich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Stevo Đurđević

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Giurgevich

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Dominik Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Šiško Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Pavao Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Augustin Antun Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vasa Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Boris Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivanka Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.