8 spominjanja za upit:

Nikola Jurinović Barko

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Damir Jurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Giordano Škuflić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ćamka Jurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Pavao Jurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Giordano Šaina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Matko Jurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Miro Jurinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.