5 spominjanja za upit:

Matija Gerek

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1678.

Bartol Gerek

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Antun Greci

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Pavao Greci

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Marijan Gereci

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.