2 spominjanja za upit:

Ružica Geceg

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Geceg

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.