4 spominjanja za upit:

R Gara

Izvor: 'Telefonski Imenik iz 1938. , godina 1938.

Aleksander Gara

Izvor: 'Telefonski Imenik iz 1938. , godina 1938.

Aleksander Gara

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Aleksandar Gara

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.