8 spominjanja za upit:

Galante

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Galante

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Galante

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Galante

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Stanko Galant

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nada Galant

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darko Galant

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milan Galant

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.