10 spominjanja za upit:

Miško Gaćina

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1928.

Markov Gaćina Miro

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Gaćina

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Gašper Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Robert Gaćina-Bilin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragan Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bojan Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mate Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Gordan Gaćina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.