2 spominjanja za upit:

Krunoslav Fulir

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vinko Fulir

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.