77 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1906 (10) 1917—1923 (4) 1924—1925 (10) 1926—1927 (10) 1928 (2) 1929 (11) 1930—1932 (8) 1933—1937 (10) 1938—1942 (8) 2007 (4)

Francisca Biglich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1710.

Franciska Gudek

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franciska Maurović

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franciska Schwarzenberg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franciska Tupec

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Franciska Batušić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Franciska Sačer

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Franciska Ivanova Tomić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Franciska Konjušić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Franciska Zbiljski

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.