1 spominjanja za upit:

Francesca Valentini

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1729.