4 spominjanja za upit:

Juraj Flanjak

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Andrija Flanjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goranka Flanjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zvjezdana Flanjak Perhoč

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.