9 spominjanja za upit:

Marija Barbarić-Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ruža Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Neda Fanuko Kovačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirjana Karlušić Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darko Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nenad Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivica Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Antun Fanuko

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.