2 spominjanja za upit:

Srđan Fabijanac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Đuro Fabijanac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.