6 spominjanja za upit:

Enver Čolaković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Enver Imamović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Enver Šehović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Enver Malagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Enver Muminović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Enver Karabegović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.