4 spominjanja za upit:

Emir Vehabović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Emir Memić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Emir Midžić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Emir Hodžić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.