65 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (11) 1906—1917 (10) 1923—1927 (9) 1929—1938 (9) 1942 (7) 2007 (19)

Emilija Makanec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Fon

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Marković

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Vinković

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Rupčić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Lichtenberg

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Fudurić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Gavella

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Gründl

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Emilija Ivančević

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.