2 spominjanja za upit:

Elvir Purić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Elvir Huskić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.