9 spominjanja za upit:

Dragana Lekić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Dragana Varević

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1928.

Dragana Lj

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Mišljenović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Mutavdžić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Šaravanja

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Ćatić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Britvić-Beatović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragana Klemen

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.