50 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (10) 1906—1929 (9) 1933—1938 (8) 1942 (8) 2007 (15)

Gaspar Draxich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

MARHO DRASICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1749.

PETAR DRASICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1749.

JACOB DRASSICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

MIHAX DRASSICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

IVO DRASSICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

MIHO DRASICS

Izvor: 'Porezni popis iz 18. stoljeća , godina 1750.

Jive Draxich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1825.

Matte Draxich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1825.

Anka Dražić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.