3 spominjanja za upit:

Dorina Bulik

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1933.

Dorina Mitić-Šoša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dorina Vlačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.