3 spominjanja za upit:

Domenica Stipanouich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1705.

Domenica Meglic

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1734.

Domenica

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.