2 spominjanja za upit:

Dejana Sivački

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Dejana Makar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.